Missie en Visie

A blank road sign in different colours against a blue sky.

 

Onze missie:  

 

Een op maat en Adequaat  Breed  basisaanbod voor uw kind.

 

 

Onze visie :  

 

Wij willen een school zijn waar kinderen:

 

Kernwaarden van onze school zijn:

Veiligheid – uniciteit – saamhorigheid – respect – rijke leeromgeving – communicatie

We willen zorg dragen voor een zo optimaal mogelijke onwikkeling van onze leerlingen. Hiervoor is een goede samenwerking en afstemming met de ouders onmisbaar. Communicatie tussen thuis en school is voor ons dan ook erg belangrijk.