Veiligheid

 

Om de veiligheid en het welbevinden

van leerlingen en leerkrachten

te waarborgen wordt er gewerkt met ;

-het protocol ongewenst gedrag (inclusief anti-pestprotocol)

-registreren we ongewenst gedrag dagelijks d.m.v. ons registratieprogramma

 binnen Positive Behavior Support.

Het mag duidelijk zijn dat we pestgedrag niet tolereren op school.

Net zoals ongewenst taalgebruik en agressief gedrag.

Dat wil helaas niet zeggen dat het niet voorkomt.

In de groepen hangen stappen die de kinderen kunnen nemen

bij ongewenst gedrag. Deze worden ook met de leerlingen

besproken en geoefend.

Als leerkracht zie je veel maar niet altijd alles.

Het is zaak dat leerlingen bij de leerkracht melding maken van

ongewenst gedrag.

Op dat moment kunnen we meteen actie ondernemen d.m.v.

vragen stellen, onderzoeken, in gesprek gaan met leerlingen

en ouders …en extra surveilleren.

In het protocol ongewenst gedrag ziet u welke stappen we nemen.

Het contact opnemen met de ouders is een belangrijk onderdeel.

Thuis en school hebben elkaar nodig als het gaat om ongewenst

gedrag.

 

Geef zaken waar u vragen of zorgen over heeft  a.u.b. meteen aan

ons door. Stel ons op de hoogte van u bevindingen en vraag;

              of we al op de hoogte zijn hiervan.

              wat we al hebben gedaan.

              wat we van plan zijn om te gaan doen.

 

Stel deze vragen in eerste instantie aan de eigen leerkracht van uw kind.

Echter u kunt het ook doen bij  de anti-pestcoördinator

Menno Koudenburg.  0513-424282   directeur.borgerschool@cbo-meilan.nl

 

Contact opnemen en zaken bespreken is belangrijk om goed zicht te krijgen

op wat er nu werkelijk speelt en vervolgens de juiste maatregelen te nemen.

Er wordt soms ook wel eens te snel gezegd ja maar hij/zij……..

Binnen PBS staan veiligheid, respect en verantwoordelijkheid centraal.

Met name verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag is soms

lastig maar wel noodzakelijk.

Zie hieronder het protocol ongewenst gedrag (Inclusief anti-pestprotocol)

 

protocol-ongewenst-gedrag